juni 13, 2024
genie knoop voor

Genie knoop

De genie is een wapen binnen het leger met de volgende taakstelling:

Mobiliteithet terrein dusdanig conditioneren zodat eigen eenheden geen hinder hebben van natuurlijke en/of kunstmatige hindernissen.

Contramobiliteit het terrein dusdanig voorzien van hindernissen of obstakels dat vijandelijke eenheden gestopt dan wel vertraagd worden of gedwongen van richting worden veranderd.

Bescherming het beschermen van de eigen eenheden door het bouwen van beschermingsconstructies.

Het woord genie komt van het Franse woord génie en is verwant aan het woord ingenieur.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Genie_(strijdmachtonderdeel)

Vindplaats Kamerik